Revize čerpacích stanic

Kompletní servis čerpacích stanic

Naším cílem je zajistit komplexní služby v oblasti provozování čerpacích stanic.

Čerpací stanice je poměrně složitý komplex technologické zařízení, určené pro skladování a výdej pohonných hmot. Provoz čerpací stanice musí odpovídat mnoha zákonům, předpisům a normám, zajišťující především ochranu životního prostředí a bezpečnost provozu. Jediným řešením, jak splňovat tyto kritéria je kvalitní servis a údržba celého komplexu čerpací stanice.

Firma REVIZE N+V, s.r.o. pro Vás komplexně zajistí pravidelnou kontrolu čerpací stanice.  Pravidelné a kvalitní zajištění všech nezbytných prohlídek a revizí s preventivní péčí snižují pravděpodobnost výskytu poruch na čerpací stanici a tím i možnost Vaší finanční ztráty.

Revize čerpacích stanic zahrnuje:

Čištění nádržíJAK PROBIHA revize nadrzi

Revize N+V, s.r.o. provádí služby: 

čištění nádrží na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut.

V dnešní době, kdy do paliva jsou přidávány bio složky, se kvalita medií všeobecně zhoršila a je nutné provádět aspoň jednou ročně odkalení nádrží. Toto odkalení však nenahrazuje opravdové vyčištění nádrží, které se dle normy ČSN 753415 a Vodního zákona provádí jednou za pět let před vlastní revizí nádrže. Bohužel na trhu existují firmy, které fyzicky do nádrží ani nevstoupí a nádrže pouze odkalují. Následně není možné provést vizuální kontrolu svárů nádrže a defektoskopii vnitřního pláště nádrže.

Postup firmy Revize N+V, s.r.o. je:

demontáž vík nádrží a následné odsátí použitelného média do předem připravených čistých barelů, popřípadě cisterny,

  • následuje samotný vstup technika do nádrže, ruční vyčerpání zbytků kalů,
  • následně jsou nádrže vytřeny a jsou seškrabány zbytky usazenin na stěnách nádrže.

Tento způsob čištění nádrží je jediný správný, který Vám zaručuje bezproblémový chod Vaší čerpací stanice.

demontáž víkačistý barel pro uskladnění mediapřečerpání čistého media do barelunádrž po vysátí mediakal z nafty v nádržičištění nádrže s následným vyfoukánímkal ve vyvložkované nádrživyčištěná vyvložkovaná nádržčištění nádrží

Kal z nádrže je odvezen a ekologicky zlikvidován odbobornou společností EKO SERVICE 2000 s.r.o, přičemž na vše jsou vystaveny náležité doklady: Protokol o vyčištění nádrže a doklad o ekologické likvidaci (Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR).

Naši pracovníci jsou proškoleni o zásadách ekologické likvidace a na veškeré práce používají odpovídající technické zařízení.

Důkladné vyčištění nádrže vybroušením a vypískováním

Provádíme vybroušení, vypískování starého nátěru z nádrží, kdy se odlupují kousky barvy a ucpávají filtr ve výdejním stojanu.

IMG 0861 IMG 0862 IMG 0863

Na fotkách je vyčištěná nádrž, z fotek je vidět, že se starý nátěr odlupuje, takže je nutné ho vybrousit. Starší nádrže jsou některé natřené zevnitř a ten nátěr se odlupuje do media. Doporučujeme staré odlupující se nátěry vybrousit a vůbec je na vnitřní plášť nádrže nedávat, když nátěr, tak pouze na vnější plášť nádrže.

Revize nádrží   Rekonstrukce čerpací stanice    Kontakt

 

Tabulka intervalů jednotlivých zkoušek

 Tabulka povinnosti provozovatele čerpací stanice.

Výběr z povinností provozovatele

Interval

Kontrolu provádí

 
 
 

Pravidelnou prohlídku elektro

1x za dva roky

pracovník znalý v oboru , dle Vyhl. 50/1978 Sb.

 
 
 

Pravidelnou prohlídku technologické části

1 x ročně

pracovník znalý v oboru , dle ČSN 650202

 
 
 

Pravidelnou prohlídku plamenopojistek

1 x ročně

výrobce pojistek, případně pověřená firma, dle ČSN EN ISO 16852

 
 
 

Revize elektro tř.B - detailní

1 x za dva roky

revizní technik tř. B, dle ČSN 332500

 
 
 

Revize elektro tř.B – výběrová

1 rok po instalaci

revizní technik tř. B , dle ČSN 332500

 
 
 

Revize elektrospotřebičů v kiosku

1 x ročně

revizní technik, dle Vyhl. 50/1978 Sb.

 
 
 

Kalibrace a seřízení výdeje výd.stojanu   1x ročně   výrobce, př. pověřená firma

1 x ročně

výrobce, př. pověřená firma, dle ČSN 650202

 
 
 

Pravidelné osvědčení výdejních stojanů
(u prodeje PH)
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů
(u prodeje PH)     1x za dva roky   ČMI
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů u prodeje PH

1 x za dva roky

ČMI, dle Zákona 355/2002 Sb.

 
 
 

Měření účinnosti rekuperačních vývěv výd.stojanu

1 x ročně

výrobce, př. pověřená firma, dle Zákona 355/2002 Sb.

 
 
 

Měření úniku emisí při stáčení

1 x za pět let

specializovaná firma

 
 
 

Kontrola protipožárních ucpávek

1 x ročně

oprávněný pracovník, dle ČSN 650202

 
 
 

Kontrola monitorovacího systému

1 x ročně

výrobce systému, př. pověřená firma, dle ČSN 650202

 
 
 

Kontrola řídícího systému (doporučeno)

1 x ročně

výrobce systému, př. pověřená firma, dle ČSN 650202

 
 
 

Čištění a revize nádrží

1 x za pět let

oprávněná firma, dle ČSN 753415, Vodního zákona, Vyhl. 175/2011 Sb.

 
 
 

Odkalení nádrží, odčerpání kalů a jejich likvidace

dle potřeby, 1 x ročně

oprávněná firma, dle Vyhl. 185/2001 Sb.

 
 
 

Defektoskopie pláště nádrže, ultrazvukové měření svárů

1 x za 10 let

oprávněná firma, dle ČSN 753415

 
 
 

Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí

1 x za pět let

oprávněná firma, dle ČSN 753415, Vodního zákona, Vyhl. 175/2011 Sb.

 
 
 

Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží

dle potřeby

oprávněná firma, dle 185/2001 Sb

 
 
 

Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží, včetně povrchové úpravy

dle potřeby

oprávněná firma, vyhodnotí revizní technik

 
 
 

Kompletní servis čerpacích stanic

Cílem společnosti REVIZE N+V, s.r.o. je zajistit komplexní služby v oblasti provozování čerpacích stanic. K tomu náleží REVIZE ČERPACÍ STANICE.

benzina

Revize čerpací stanice

Čerpací stanice je poměrně složitý komplex technologického zařízení určeného pro skladování a výdej pohonných hmot.

Provoz čerpací stanice musí odpovídat mnoha zákonům, předpisům a normám, zajišťující především ochranu životního prostředí a bezpečnost provozu.

Jediným řešením, jak splňovat tyto kritéria je kvalitní servis a údržba celého komplexu čerpací stanice. Pravidelné a kvalitní zajištění všech nezbytných prohlídek a revizí s preventivní péčí snižují pravděpodobnost výskytu poruch na čerpací stanici a tím i možnost Vaší finanční ztráty.

Revize nádrží provádíme na základě zákona č.254/2001 sb. (vodní zákon) a ČSN 75 3415 (objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování).

Revize čerpací stanice zahrnuje:

Hledáte spolehlivý servis pro Vaši čerpací stanici?

Rádi Vám poradíme a pomůžeme. Dopravu si neúčtujeme.
Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové
působíme po celé ČR, kontaktujte nás.

 

 

logo-NV

 

 

 

 

 

 

Zákony, vyhlášky a platné normy pro ČS

Proč jsou nutné revize ?

Pokud nedojde ke kontrole může následovat pokuta. Pokud dojde k nehodě a není doložena kontrola ČS může dojít až trestnímu stíhání.

Normy, zákony a vyhlášky týkající se čerpací stanice:

1.    Zákon 254/2001 Sb., (vodní zákon)

2.    Novela vodního zákona (Zákon o vodách 150/2010 Sb.)

3.    311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

4.    505/1990 Sb. Zákon o metrologii a související předpisy

5.    Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu

6.    Vyhláška 175/2011 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb. O náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií a jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

7.    Vyhláška 246/2001 Sb.  O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

8.    Vyhláška 355/2002 - vyhláška, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů: znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

9.    ČSN 650201 - Norma : hořlavé kapaliny: prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

10.    ČSN 650202 - Norma : hořlavé kapaliny: plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

11.    EN 473 - nedestruktivní zkoušení – kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - všeobecné zásady

12.    ČSN 736060 -Norma: čerpací stanice pohonných hmot

13.    ČSN 753415 - Norma: ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

14.    ČSN 331500 - Norma: elektronické předpisy – revize elektrických zařízení

15.    ČSN EN ISO 16852 – Norma: protiexplozní pojistky – funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

16.    ČSN 75 09 05 - Norma: zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

 

 Povinnosti provozovatele čerpací stanice, tabulka časových intervalů jednotlivých zkoušek

 

 

bazar pro benzinky 

 

Rychlý kontakt

logo

KOMPLETNÍ SERVIS ČERPACÍCH STANIC
 
Aleš Novák
+420 777 077 264jsme na facebooku
Hronkova 586/44
Plotiště nad Labem
503 01 Hradec Králové
 
Působíme po celé ČR. Doprava zdarma!
 
NAPIŠTE NÁM:
 

Zůstatek média v nádrži

 Mějte pod kontrolou přesný zůstatek media v nádrži!

kalibrace nadrze

Vložkování nádrží

vložkování nádrží

Vložkování nádrží se provadí jako prevence proti nekontrolovatelnému úniku nebezpečných látek do podzemních vod.

Rekontstrukce ČS

IMG 3320

rekonstrukce cerpaci stanice7

Provádíme rekonstrukce čerpacích stanic pohonných hmot - veřejné, podnikové, samoobslužné čs. Rekonstrukce čerpací stanice nevyžadují stavební povolení.

Čištění nádrží

nádrže na olej

Provádíme čištění nádrží na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje. Provádíme čištění nádrží na síran železitý, hydroxid sodný, solanku a lihoviny.