Revize nádrží, revize jímek, SERVIS Čerpacích stanicJAK PROBIHA CISTENI NADRZE

Hlavním předmětem činnosti společnosti Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové je poskytovat komplexní služby v oblastech výstavby a následného servisu čerpacích stanic, údržby technologie PHM včetně jejich revizí. Výstavby čerpací stanice, opravy a rekonstrukce čerpací stanice. Působíme po celé ČR. 

Poskytujeme poradenství zdarma!

Společnost Revize N+V, s.r.o. je držitelem osvědčení ISO, vlastní všechna osvědčení a certifikáty k provádění těchto činností, je vedena v seznamu Ministerstva životního prostředí dle Vyhl. č. 450 / 2005 Sb.

Obejdnávku našich služeb přijímame Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky, přes webový formulář.

Roční kontroly technologie čerpacích stanic a čištění nádrží na pohonné hmoty

REVIZE N+V, s.r.o. nabízí tyto služby: čištění nádrží, čištění jímek, revize nádrží a jímek, vizuální kontrolu svárů, těsnostní zkoušky, defektoskopie nádrží v souladu s platnými normami a předpisy.certifikaty Revize NV

Zajišťujeme roční kontroly technologie ČS včetně elektrorevizí zařízení, servis výdejních stojanů a kontrolu hlídacích systémů ČS. Provádíme revize železobetonových jímek (vyčištění, zkouška těsnosti poklesem hladiny), revize tlakových nádob, vložkování nádrží.

Kalibrace a rekalibrace nádrží PHM

Provádíme kalibrace nádrží metodou fyzického zaměření nádrže zevnitř (laserovou metodou, nebo litrováním). Získané údaje jsou zpracovány programem pro kalibrace nádrží, konečným výsledkem měření jsou kalibrační tabulky.zdarma poradenstvi v oblasti servisu cs cisteni nadrzi revize jimek atd

Servis čerpací stanice od A do Z

Zajišťujeme kompletní servis čerpacích stanic.

Zabýváme se čištěním nádrže na benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut. 

Provádíme čištění nádrží na síran železitý, hydroxid sodný, solanku a lihoviny.

Veškeré odborné konzultace poskytuje zdarma!

Revize jímekrekonstrukce cerpacich stanic

Zabýváme se také revizí jímek dle Vodního zákona č.254/2001 Sb., ČSN 75 09 05, Vyhl. číslo 450/2005 Sb. včetně jejich novel. Společnost Revize N+V, s.r.o. provádí čištění veškerých jímek například: lapoly, odlučovač ropných látek, záchytné vany, jímky na zemědělské produkty a další.

Revize nádrží 

Revize nádrží provádíme na základě zákona č.254/2001 sb. (vodní zákon) a ČSN 75 3415 (objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování). Revize nádrže zahrnuje:

 • čištění nádrží
 • vizuální kontrolu svárů
 • těstnostní zkoušky nádrže
 • defektoskopie nádrží
 • likvidaci ropných kalů v nádrži v souladu s platnými normami a předpisy

Revize potrubí

Revize potrubí zahrnuje:

 • tlakovou zkoušku potrubí
 • vizuální kontrolu, pokud je zevněkontrolovatelné, posouzení svárů potrubí může předejít případným problémům.

Vložkování nádržíkalibrace nadrze

Vložkování podzemních a nadzemních nádrží na ropné produkty a chemikálie je doporučeno proti nekotrolovatelnému úniku nebezpečných látek do přírody. Pokud se jedná o jednoplášťové nádrže nebezpečných látek do přírody, kde není možno zabránit úniku media do okolí. Vložkováním lze předejít případným ekologickým a ekonomických škodám. Jak vložkování nádrže funguje se dozvíte zde.

Revize tlakových nádob

Na základě osvědčení a oprávnění vydaných organizací statního dozoru TIČR (Technická inspekce České republiky) provádíme revize tlakových nádob a ta se skládá z těchto činností:

 • výchozí revize
 • provozní revize
 • vnitřní revize
 • zkouška těsnosti tlakových nádob
 • tlaková zkouška

Provádíme zkoušky těsnosti pro skladování těchto závadných látek:2016 07 25 9001 2015 CZ

ropné látky, chemické látky, kapaliny, které jsou považovány za závadné látky včetně látek ropného původu, odpadní vody s obsahem nebezpečných látek.

Osvědčení a certifikáty společnosti Revize N+V, s.r.o.

SPOLEČNOST Revize N+V, s.r.o. působí na celém území České Republiky. Doprava zdarma.