Tabulka intervalů jednotlivých zkoušek

 Tabulka povinnosti provozovatele čerpací stanice.

Výběr z povinností provozovatele

Interval

Kontrolu provádí

 
 
 

Pravidelnou prohlídku elektro

1x za dva roky

pracovník znalý v oboru , dle Vyhl. 50/1978 Sb.

 
 
 

Pravidelnou prohlídku technologické části

1 x ročně

pracovník znalý v oboru , dle ČSN 650202

 
 
 

Pravidelnou prohlídku plamenopojistek

1 x ročně

výrobce pojistek, případně pověřená firma, dle ČSN EN ISO 16852

 
 
 

Revize elektro tř.B - detailní

1 x za dva roky

revizní technik tř. B, dle ČSN 332500

 
 
 

Revize elektro tř.B – výběrová

1 rok po instalaci

revizní technik tř. B , dle ČSN 332500

 
 
 

Revize elektrospotřebičů v kiosku

1 x ročně

revizní technik, dle Vyhl. 50/1978 Sb.

 
 
 

Kalibrace a seřízení výdeje výd.stojanu   1x ročně   výrobce, př. pověřená firma

1 x ročně

výrobce, př. pověřená firma, dle ČSN 650202

 
 
 

Pravidelné osvědčení výdejních stojanů
(u prodeje PH)
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů
(u prodeje PH)     1x za dva roky   ČMI
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů u prodeje PH

1 x za dva roky

ČMI, dle Zákona 355/2002 Sb.

 
 
 

Měření účinnosti rekuperačních vývěv výd.stojanu

1 x ročně

výrobce, př. pověřená firma, dle Zákona 355/2002 Sb.

 
 
 

Měření úniku emisí při stáčení

1 x za pět let

specializovaná firma

 
 
 

Kontrola protipožárních ucpávek

1 x ročně

oprávněný pracovník, dle ČSN 650202

 
 
 

Kontrola monitorovacího systému

1 x ročně

výrobce systému, př. pověřená firma, dle ČSN 650202

 
 
 

Kontrola řídícího systému (doporučeno)

1 x ročně

výrobce systému, př. pověřená firma, dle ČSN 650202

 
 
 

Čištění a revize nádrží

1 x za pět let

oprávněná firma, dle ČSN 753415, Vodního zákona, Vyhl. 175/2011 Sb.

 
 
 

Odkalení nádrží, odčerpání kalů a jejich likvidace

dle potřeby, 1 x ročně

oprávněná firma, dle Vyhl. 185/2001 Sb.

 
 
 

Defektoskopie pláště nádrže, ultrazvukové měření svárů

1 x za 10 let

oprávněná firma, dle ČSN 753415

 
 
 

Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí

1 x za pět let

oprávněná firma, dle ČSN 753415, Vodního zákona, Vyhl. 175/2011 Sb.

 
 
 

Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží

dle potřeby

oprávněná firma, dle 185/2001 Sb

 
 
 

Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží, včetně povrchové úpravy

dle potřeby

oprávněná firma, vyhodnotí revizní technik