Roční kontroly čerpací stanice

Tato kontrola se provádí na čerpací stanici jednou ročně. Naše společnost má veškerá oprávnění tuto kontrolu provádět.

Kontrolovaná zařízení čerpací stanice jsou:

  • výdejní stojany,
  • indikační zařízení,
  • plovákové systémy,
  • protidetonační a protiexplosívní pojistky,
  • rekuperace,
  • potrubní rozvody,
  • nádrže.

Kontrola výdejních stojanů PHM

U výdejních stojanů se kontroluje těsnost spojů, tlakový systém, fixace, stav výdejní hadice a pistole, stav krytování, funkčnost elektronického nebo mechanického počítadla. Dále je třeba ověřit přesný výdej stojanu, a to pomocí etalonové nádoby, která musí být kalibrovaná od ČMI. První měření se provádí na plný výdej, druhé měření se provádí na částečný výdej. Načepované medium je následně vráceno do nádrže.
POKUD MAJITEL NEBO PROVOZOVAZTEL ČS PRODÁVÁ MEDIUM, JE POVINNEN JEDNOU ZA 2 ROKY NECHAT OVĚŘIT VÝDEJ STOJANŮ OD ČMI.
výdejní stojan PHM

Kontroly indikačního zařízení

např. indikační sondy mezipláště nádrže a potrubí, měření hladiny media v nádrži atd. Musí být kontrolována především funkčnost těchto zařízení.

Kontrola plovákového systému nádrže

se kontrolují nejlépe na základě demontáže z víka nádrže a provedení  zkoušky jejich funkce.

Kontrola protidetonační a protiexplosívní pojistky

smí kontrolovat pouze osoba proškolená výrobcem, např. ADAST, ZIMPEX. Tato pojistka se demontuje, vyčistí, zkontroluje se plášť pojistky a její funkčnost. Naše společnost má osvědčení od obou těchto výrobců.

koncová pojistka

Rekuperace

kontroluje se účinnost, odsávání par benzinových výdejních stojanů. Tato kontrola se řídí vyhláškou 355/2002 Sb.

Potrubní rozvody

zde se kontroluje těsnost spojů a celkový stav.

víko nádrže v ocelové šachtě

Pravidelná kontrola nádrže

provádí se kontrola šachet, vík nádrže, spojů a požárně-bezpečnostních ucpávek.

Kam až může dojít koroze nádrže

kam až může dojít koroze nádrže