Provozní revize tlakových nádob

První provozní revize se provádí do 14-ti dnů od zahájení tlakové nádoby do provozu.

Další provozní revize se provádí nejdéle do jednoho roku, kde se přihlíží na stav tlakové nádoby (druh nádoby, její stáří, konstrukce, provozní tekutina a provozní podmínky).

Zásobníky LPG a chladící zařízení vyžadují provozní revizi jedenkrát za dva roky.

Provozní revize zahrnuje

vnější vizuální prohlídku nádoby za provozu, kontrolu umístění, ustavení nádoby, jejího označení a vystrojení. Ověřujeme funkci výstroje nádoby (tlakoměry, stavoznaky, pojistné ventily, odkalování, teploměry apod. Následuje porovnání údajů provozních manometrů s kontrolním, kontrola těsnosti šroubových a přírubových spojů. V neposlední řadě se provede kontrola vlastní dokumentace nádoby, vypracování revizní zprávy a provedení záznamu do dokladů tlakové nádoby.

Provozní revize vyžaduje

revidovaná nádoba musí být pod tlakem, zdroj tlaku musí být v provozu, u vytápěných nádob musí být ohřev v provozu.
Vnitřní revize-provádí se nejdéle jedenkrát za pět let. Vnitřní revizi je nutno provést před a po rekonstrukcích a po opravách větších rozsahů nebo pokud byla tlaková nádoba delší dobu mimo provoz (déle než dva roky), pak i při jejím opětovném uvedení do provozu. Vnitřní revize se provádí při každém přemístění stabilní nádoby, výjimku mají nádoby pojízdné, přenosné, převozné a nádoby nově dodané při sezónním provozu před započetím sezony. Vnitřní revizi je nutno provést před změnou pracovní tekutiny nebo při zhoršení její jakosti. Dále pokud byla tlaková nádoba odstavena z důvodu trhlin, netěsností, deformací stěn nádoby, překročení max. teploty nádoby atd. U chladících zařízení se vnitřní revize provádí pouze před a po rekonstrukcích, opravách většího rozměru nebo byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů.

 

 

bazar pro benzinky 

 

Rychlý kontakt

logo

KOMPLETNÍ SERVIS ČERPACÍCH STANIC
 
Aleš Novák
+420 777 077 264jsme na facebooku
Hronkova 586/44
Plotiště nad Labem
503 01 Hradec Králové
 
Působíme po celé ČR. Doprava zdarma!
 
NAPIŠTE NÁM:
 

Zůstatek média v nádrži

 Mějte pod kontrolou přesný zůstatek media v nádrži!

kalibrace nadrze

Vložkování nádrží

vložkování nádrží

Vložkování nádrží se provadí jako prevence proti nekontrolovatelnému úniku nebezpečných látek do podzemních vod.

Rekontstrukce ČS

IMG 3320

rekonstrukce cerpaci stanice7

Provádíme rekonstrukce čerpacích stanic pohonných hmot - veřejné, podnikové, samoobslužné čs. Rekonstrukce čerpací stanice nevyžadují stavební povolení.