Tlaková zkouška tlakových nádob

Tlaková zkouška - jak často?

Tlaková zkouška se provádí nejdéle jedenkrát za pět let od data provedení předešlé tlakové zkoušky, pokud v protokolu není uvedena kratší lhůta.

Pak po každé opravě, úpravě, rekonstrukci nádoby nebo pokud byla provozní přestávka nádoby delší než dva roky a na základě vnitřní revize je to nutné.

Tlaková zkouška se provádí dále po každém přemístění nádoby, kde výjimku mají nádoby pojízdné, přenosné, převozní a nově dodané, a kde je provedení tlakové zkoušky na základě vnitřní revize nutné. Pokud byly překročeny limitní parametry, kde by mohlo dojít k poškození nádoby, musí se také provést tlaková zkouška.

Jak probíhá tlaková zkouška

Tlaková zkouška se provádí po vizuální kontrole nádoby z vnitřní strany a je prováděna vodou zkušebním přetlakem, kde nádoba je naplněna vodou, řádně odvzdušněna a natlakována na maximální pracovní přetlak, dále následuje zkouška těsnosti pracovní látkou.
Při tlakové zkoušce musí být nádoba umístěna v suchém prostředí a přístupná ze všech stran. Pokud toto nelze zajistit, musí být demontována, umístěna na podložce a musí být možno s ní otáčet. Teplota při provádění tlakové zkoušky nesmí klesnout pod +5 °C.

Tlakové nádoby na plyn

tlakove_nadoby_na__plyn