Vnitřní revize tlakových nádob

Vnitřní revize zahrnuje

vnější vizuální prohlídku nádoby za provozu, kontrolu umístění, ustavení nádoby, jejího označení a vystrojení.

Ověřujeme funkci výstroje nádoby (tlakoměry, stavoznaky, pojistné ventily, odkalování, teploměry apod.)

Následuje vnitřní vizuální prohlídka nádoby a provedení zkoušky těsnosti nádoby pracovní látkou nebo vodou dle výběru objednavatele. V neposlední řadě se provede kontrola vlastní dokumentace nádoby, vypracování revizní zprávy a provedení záznamu do dokladů tlakové nádoby.

Vnitřní revize vyžaduje

nádoba musí být před revizí vyčištěna vně i uvnitř, všechny otvory musí být otevřeny, musí být odpojena od zdroje tlaku.

Malé nádoby musí být demontovány a všechny jejich otvory otevřeny, výstroj nádoby musí být opravena a štítek nádoby čitelný.