Výchozí revize tlakových nádob

Výchozí revize-nejedná se o provozní revizi, měla by být prováděna ihned po instalaci tlakové nádoby montážním technikem TNS.

Provádí se před uvedením do provozu nových nádob, rekonstruovaných nebo opravených nádob, také u nádob, u nichž došlo ke změně použití nebo k přemístění.