Zkoušky těsnosti tlakových nádob

Po každé vnitřní revizi je nutno provést zkoušku těsnosti.

Dále je-li zjištěna netěsnost, pak se zkouška provede pro zjištění místa a rozsahu netěsnosti.

Zkoušku je nutno provést také po výměně zaválcovaných telesměnných trubek ve výměníku nebo nařídí-li ji orgán dozoru.

Zkouška těsnosti je prováděna pracovní látkou nádoby.

Zkoušky těstnosti jímek

Provádíme zkoušky těsnosti pro skladování těchto závadných látek:

ropné látky, chemické látky, kapaliny, které jsou považovány za závadné látky včetně látek ropného původu, odpadní vody s obsahem nebezpečných látek.

Odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění (pdf - strana 41)

images pdf