Kalibrace nádrží

Provádíme kalibrace nádrží: válcových, kvádrových, stojatých, ležatých, různých tvarů a forem podzemních i nadzemních z různých materiálů (ocel, plast, nerez atp.).

Kalibrace nádrží

Proč je prospěšné nechat provést kalibraci nádrže?

Zákazník může sám pravidelně kontrolovat skutečné zůstatkové medium v nádrži. 

JAK?
Pomocí měrné tyče, která se spustí do nádrže (nejčastěji umístěna ve víku nádrže) a dle tabulek zákazník odečte přesný zůstatek media v nádrži.
 
Kalibrace nádrže znamená:
Stanovení přesného objemu nádrže, vytvoření kalibračních tabulek, změření přesného množství media v nádrži pomocí měrné tyče (měrná tyč s nejmenším odečtem - 1 cm).
kontakt

JAK SE PROVÁDÍ KALIBRACE NÁDRŽÍ?

Metodou fyzického zaměření nádrže zevnitř

Provádíme kalibrace nádrží metodou fyzického zaměření nádrže zevnitř, získané údaje jsou zpracovány programem pro kalibrace nádrží, konečným výsledkem měření jsou kalibrační tabulky – v tištěné a elektronické podobě.

  • Před samotnou kalibrací je nádrž pevně usazena, ustálena a důkladně vyčištěna.
  • U nádrže je změřen procentuální sklon a středové stočení.
  • Podmínkou je pevné usazení a ukotvení nádrže na určené konečné místo.
  • Zaměření nádrže je prováděno fyzicky zevnitř pomocí příslušných přístrojů.
  • Pomocí kalibračních tabulek lze změřit pravidelný přírůstek média po 1 cm po úplné naplnění (95% celkového objemu nádrže).
  • Množství skutečného media v nádrži je měřeno měrnou tyčí a příslušná hodnota odečtu v cm je přiřazena k hodnotě objemu v kalibrační tabulce.

V kalibrační tabulce jsou barevně označeny 3 hodnoty

a) množství média, které provozovatel nemůže vyčerpat (nevyčerpatelný zůstatek neboli „mrtvá zásoba“ media v nádrži)
b) minimální doporučený provozní objem 5 % celkového objemu nádrže
c) maximální doporučený provozní objem 95 % celkového objemu nádrže

Všechny hodnoty objemů v kalibrační tabulce jsou vypočteny v závislosti na vnitřních předmětech, tj. např. na zpevňujících roštech, vzpěrách, žebřících, potrubích, atp.
Ke kalibrační tabulce je vždy přiložen konkrétní situační výkres nádrže. Ve zprávě o zaměření je zpřesňující postup (lineární interpolace) k zpřesňujícímu výpočtu aktuálního objemu, kdy bylo provedeno okamžité měření s přesností na mm.

Nabídkové ceny kalibrace nádrží:

  • Vyčištění nádrže: od 8 000 Kč bez DPH 21 %
  • Kalibrace nádrže (vytvoření tabulek) OD 6 000 Kč bez DPH 21 %.

V celkové ceně je zahrnuto:

  • Zpracování protokolů o vyčištění, zpráva o kalibraci, kalibrační tabulky, výkres schématu nádrže.

Doba potřebná pro provedení kalibrace nádrží:

  • Vyčištění nádrže: 3-5 hodiny, zaměření nádrže, získání potřebných údajů: 1-2 hodiny.

 Kalibrační tabulky - ukázka.

Další dva způsoby kalibrace nádrží:

Laserovou technikou

Bezesporná výhoda je v přesnosti výsledků. Nevýhodou je velká citlivost přístrojů, které trpí dopravou a manipulací v rizikovém prostředí v místě měření.

Litrování

Velmi nákladná a časově náročná metoda. Je závislá na přesnosti dodávaných objemových dávek s odečítáním výšky hladin.

Kalibrace nádrží metodou zaměření nádrže zevnitř

Kalibrace nádrží provádíme po celé ČR

Rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové.

Image