Roční kontroly čerpací stanice

Naše společnost vlastní veškerá oprávnění tuto kontrolu provádět

Tato kontrola se provádí na čerpací stanici jednou ročně dle ČSN 650202.

Kontrolovaná zařízení čerpací stanice jsou:

  • výdejní stojany,
  • indikační zařízení,
  • plovákové systémy,
  • protidetonační a protiexplosívní pojistky dle ČSN EN ISO 16852,
  • měření rekuperace u výdejních stojanů na Natural dle Vyhlášky 415/2012 Sb.,
  • potrubní rozvody ČSN 650202,
  • nádrže ČSN 650202.

Kontrola výdejních stojanů PHM

U výdejních stojanů se kontroluje těsnost spojů, tlakový systém, fixace, stav výdejní hadice a pistole, stav krytování, funkčnost elektronického nebo mechanického počítadla. Dále je třeba ověřit přesný výdej stojanu, a to pomocí etalonové nádoby, která musí být kalibrovaná od ČMI. První měření se provádí na plný výdej, druhé měření se provádí na částečný výdej. Načepované medium je následně vráceno do nádrže.

Kontroly indikačního zařízení

např. indikační sondy mezipláště nádrže a potrubí, měření hladiny media v nádrži atd. Musí být kontrolována především funkčnost těchto zařízení.

Kontrola plovákového systému nádrže

se kontrolují nejlépe na základě demontáže z víka nádrže a provedení  zkoušky jejich funkce.

Kontrola protidetonační a protiexplosívní pojistky

smí kontrolovat pouze osoba proškolená výrobcem, např. ADAST, ZIMPEX. Vlastníme dále osvědčení od třetího výrobce pojistek – společnosti DAG. Tato pojistka se demontuje, vyčistí, zkontroluje se plášť pojistky a její funkčnost. Naše společnost má osvědčení od těchto výrobců: ADAST, ZIMPEX, DAG.

Rekuperace

kontroluje se účinnost, odsávání par benzinových výdejních stojanů. Tato kontrola se řídí vyhláškou 415/2012 Sb.

Potrubní rozvody

zde se kontroluje těsnost spojů a celkový stav potrubních rozvodů dle ČSN 650202.

Pravidelná kontrola nádrže

provádí se kontrola šachet, vík nádrže, spojů a požárně-bezpečnostních ucpávek dle ČSN 650202.

POKUD MAJITEL NEBO PROVOZOVAZTEL ČS PRODÁVÁ MEDIUM, JE POVINNEN JEDNOU ZA 2 ROKY NECHAT OVĚŘIT VÝDEJ STOJANŮ OD ČMI.

Tabulka povinnosti provozovatele čerpací stanice

Tabulka intervalů jednotlivých zkoušek