Revize jímek se provádí jednou za 5 let dle ČSN 753415 a ČSN 750905

Revize jímek

Revize jímek

Zabýváme se čištěním a těsnostní zkouškou jímek na ropné a jiné chemické látky.

Naše společnost disponuje odborně způsobilou osobou dle Vyhlášky č. 450 / 2005 Sb. včetně jejich novel k vykonávání revize jímek.

kontakt

POSTUP PŘI REVIZI JÍMKY

1. vyčištění jímky

Zabýváme se čištěním a těsnostní zkouškou jímek na ropné a jiné chemické látky. Jímky na fekálie a splaškové vody nečistíme.

Provádíme revize jímek většinou zkouškou poklesem hladiny, kde následně vystavujeme příslušný protokol, který má dle platné legislativy platnost pět let.

O postupu čištění jímky si můžete přečíst zde: cisteni-jimek.cz

2. zkoušky těsnosti

Provádíme zkoušky těsnosti pro skladování těchto závadných látek:

ropné látky, chemické látky, kapaliny, které jsou považovány za závadné látky včetně látek ropného původu, odpadní vody s obsahem nebezpečných látek.

Odborně  způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (pdf a)

Těsnostní zkouška

tato zkouška se řídí dle Vyhlášky 175/2011 Sb. Jako zkouška těsnosti náhradním způsobem a odborně způsobilá osoba musí mít vzdělání z oboru hydrogeologie nebo hydrochemie a být zároveň držitelem osvědčení k vyhodnocování výsledků geologických prací v oboru sanační hydrogeologie, pro zkoušky těsnosti…….

(3) Pro provádění zkoušek těsnosti náhradním
způsobem podle § 3a odst. 2 písm. b) bodů 1 a 2 musí
mít odborně způsobilá osoba příslušné vzdělání z oboru
hydrogeologie nebo hydrochemie a být držitelem
osvědčení k vyhodnocování výsledků geologických
prací v oboru sanační hydrogeologie; pro zkoušky těsnosti
náhradním způsobem podle § 3a odst. 2 písm. b)
bodů 3 a 4 musí mít odborně způsobilá osoba vzdělání
v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na
hydrogeologii či hydrochemii.

Naše společnost touto osobou disponuje a jedině takto z hlediska legislativy provedená zkouška je platná.

Hydrolog a geoexpert: Josef Karvánek RNDr

Seznam Ministerstva životního prostředí

Karvánek 001

Bohužel na trhu působí mnoho firem, které pro tuto činnost oprávnění nemají.  Vyhláška 175/2011 Sb o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich neškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ke stažení v pdf.

Čištění jímek, revize jímek a další služby poskytujeme po celé ČR

Rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové.

Image