Tabulka intervalů jednotlivých zkoušek

Tabulka povinnosti provozovatele čerpací stanice

Výběr z povinností provozovatele Interval Kontrolu provádí
Pravidelnou prohlídku elektro 1x za dva roky pracovník znalý v oboru , dle Vyhl. 50/1978 Sb.
Pravidelnou prohlídku technologické části 1 x ročně pracovník znalý v oboru , dle ČSN 650202
Pravidelnou prohlídku plamenopojistek 1 x ročně výrobce pojistek, případně pověřená firma, dle ČSN EN ISO 16852
Revize elektro tř.B - detailní 1 x za dva roky revizní technik tř. B, dle ČSN 332500
Revize elektro tř.B – výběrová 1 rok po instalaci revizní technik tř. B , dle ČSN 332500
Revize elektrospotřebičů v kiosku 1 x ročně revizní technik, dle Vyhl. 50/1978 Sb.
Kalibrace a seřízení výdeje výd.stojanu   1x ročně   výrobce, př. pověřená firma 1 x ročně výrobce, př. pověřená firma, dle ČSN 650202
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů 1 x za dva roky ČMI, dle Zákona 355/2002 Sb.
(u prodeje PH)
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů
(u prodeje PH)     1x za dva roky   ČMI
Pravidelné osvědčení výdejních stojanů u prodeje PH
Měření účinnosti rekuperačních vývěv výd.stojanu 1 x ročně výrobce, př. pověřená firma, dle Zákona 355/2002 Sb.
Měření úniku emisí při stáčení 1 x za pět let specializovaná firma
Kontrola protipožárních ucpávek 1 x ročně oprávněný pracovník, dle ČSN 650202
Kontrola monitorovacího systému 1 x ročně výrobce systému, př. pověřená firma, dle ČSN 650202
Kontrola řídícího systému (doporučeno) 1 x ročně výrobce systému, př. pověřená firma, dle ČSN 650202
Čištění a revize nádrží 1 x za pět let oprávněná firma, dle ČSN 753415, Vodního zákona, Vyhl. 175/2011 Sb.
Odkalení nádrží, odčerpání kalů a jejich likvidace dle potřeby, 1 x ročně oprávněná firma, dle Vyhl. 185/2001 Sb.
Defektoskopie pláště nádrže, ultrazvukové měření svárů 1 x za 10 let oprávněná firma, dle ČSN 753415
Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí 1 x za pět let oprávněná firma, dle ČSN 753415, Vodního zákona, Vyhl. 175/2011 Sb.
Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží dle potřeby oprávněná firma, dle 185/2001 Sb
Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží, včetně povrchové úpravy dle potřeby oprávněná firma, vyhodnotí revizní technik