Čištění nádrží

Revize N+V, s.r.o. provádí čištění nádrží na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje

V dnešní době, kdy do paliva jsou přidávány bio složky, se kvalita medií všeobecně zhoršila a je nutné provádět aspoň jednou ročně odkalení nádrží. Toto odkalení však nenahrazuje opravdové vyčištění nádrží, které se dle normy ČSN 753415 a Vodního zákona provádí jednou za pět let před vlastní revizí nádrže. Bohužel na trhu existují firmy, které fyzicky do nádrží ani nevstoupí a nádrže pouze odkalují. Následně není možné provést vizuální kontrolu svárů nádrže a defektoskopii vnitřního pláště nádrže.

Postup firmy Revize N+V, s.r.o. je:

demontáž vík nádrží a následné odsátí použitelného média do předem připravených čistých barelů, popřípadě cisterny,

  • následuje samotný vstup technika do nádrže, ruční vyčerpání zbytků kalů,
  • následně jsou nádrže vytřeny a jsou seškrabány zbytky usazenin na stěnách nádrže.

Tento způsob čištění nádrží je jediný správný, který Vám zaručuje bezproblémový chod Vaší čerpací stanice.

Důkladné vyčištění nádrže vybroušením a vypískováním

Provádíme vybroušení, vypískování starého nátěru z nádrží, kdy se odlupují kousky barvy a ucpávají filtr ve výdejním stojanu.

Kal z nádrže je odvezen a ekologicky zlikvidován odbornou společností EKO SERVICE 2000 s.r.o, přičemž jsou vystaveny náležité doklady: Protokol o vyčištění nádrže a doklad o ekologické likvidaci (Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR).

Naši pracovníci jsou proškoleni o zásadách ekologické likvidace a na veškeré práce používají odpovídající technické zařízení.

Starší nádrž

Na fotkách je vyčištěná nádrž, z fotek je vidět, že se starý původní nátěr odlupuje. Abychom zamezili vniknutí odlupujícího se nátěru do media, je nutné nádrž vybrousit a nátěr kompletně odstranit před opětovným zavezením nádrže mediem. Doporučujeme nátěry nádrží provádět pouze na vnější plášť nádrží, nátěry vnitřního pláště nádrže provádět nedoporučujeme.