Těsnostní zkoušky

Těsnostní zkoušky u nádrží a potrubí

Těsnostní zkuška zařízení se provádí jednou za pět let dle ČSN 753415, Vodního zákona 254/2001 Sb. A Vyhl. 175/2011.

Naše společnost je držitelem certifikátu LT-2HS Zkoušení netěsnosti  a osvědčení TIČR k činnosti revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení.

Zjišťování netěsnosti zařízení

Těsnostní zkouška u nádrží se provádí natlakováním (vzduch, dusík) včetně potrubí a dalších zařízení ČS. Běžně používaný tlak je cca 50 kPa, pokud výrobce zařízení nestanovuje jinak. Po natlakování se musí čekat minimálně jednu hodinu a potom teprve měřit případné netěsnosti (pokles tlaku). Pokud zkoušený celek nevykazuje netěsnost je sepsán protokol.

Z praxe ale dále ještě provádíme zkoušku podtlakovou komůrkou hlavně v okolí kalníku pokud je přítomen nebo podezřelého místa, které by mohlo vykazovat netěsnost. Kalník a jeho okolí bývá častým zdrojem netěsností.

Dále tlakujeme zvlášť potrubí sloužící k odvzdušnění nádrže. Toto potrubí bývá také častým zdrojem problémů  s nětěsnostmi, protože svářeči mu nevěnovali dostatečnou pozornost v porovnání s provozním potrubím (stáčení, sání). Stává se, že odvzdušňovací potrubí je netěsné a právě jím vniká do nádrží voda z okolí.

Naše společnost má nespornou výhodu, že se soustředí také na revize tlakových nádob a právě z této činnosti máme dosti zkušeností, které můžeme úspěšně aplikovat na revize nádrží na PHM. Nádrže na PHM jsou zařazeny do kategorie beztlaké nádoby.

těsnostní zkoušky nádrží