Vizuální kontrola svárů

Metoda je zařazena do oboru Nedestruktivní zkoušení (NDT).

Tento obor je velmi podceňován, ale samotné posouzení svárů nádrže může předejít případným problémům.

  • Nádrž musí být perfektně vyčištěna, jinak ani nelze tuto kontrolu provést.

Nedestruktivní zkoušení je jedním z článků managementu zajišťování jakosti ve všech etapách výroby a provozní spolehlivosti jak výrobků, tak složitých celků jako jsou chemická, energetická nebo strojní zařízení.

Rozsah kontroly a úroveň přístrojového vybavení je zároveň měřítkem technické vyspělosti průmyslových států. Význam NDT (nedestruktivní zkoušení) spočívá v zajištění kvality výrobku, jeho technické způsobilosti a funkční bezpečnosti.

Daná metoda je velmi ovlivněna znalostmi pracovníka, který kontrolu provádí. Pro naše potřeby je nutné, aby pracovník byl proškolen alespoň ve druhém stupni kvalifikace (může vyhodnocovat zkoušku a vystavovat protokol).

Příkladně vyčištěná nádrž, kde lze provézt kontrolu

NV Revize s.r.o. prikladne vycistena nadrz